Catalogus details

Ja! Ik wil in de gemeenteraad!Wilt u meedenken en -beslissen over de toekomst van Dronten?
Doe dan de gratis cursus Ja! Ik wil in de gemeenteraad! en wellicht bent ú na 16 maart 2022 één van de 27 Drontense gemeenteraadsleden.

Deze cursus wordt vanuit de Dronten Academie georganiseerd. Onder meer burgemeester Jean Paul Gebben, gemeentesecretaris Tineke van Lenthe en raadsgriffier Erwin Geldorp nemen u mee in de wereld “binnen het gemeentehuis”. Daarnaast is er de medewerking van een aantal van de huidige raadsleden.

Op 16 maart 2022 kunnen alle Drontenaren van 18 jaar en ouder een nieuwe gemeenteraad kiezen. U beslist dan wie uw stem in de gemeenteraad gaat vertegenwoordigen. En wie kan dat nu beter dan … u zelf? Hebt u er wel eens aan gedacht om zelf raadslid te worden? Dan helpt de Dronten Academie u graag op weg. Met een cursus Ja, ik wil in de gemeenteraad!

Veel Drontenaren zijn betrokken bij hun gemeente. Bij hun dorpskern, bij hun wijk, bij hun straat. Veel Drontenaren zien om zich heen dingen gebeuren waarvan ze denken: ‘Dat kan anders, dat kan beter. Dronten kan beter anders.’ Bent u zo’n betrokken Drontenaar? Dan is de gemeenteraad voor u dé plek om aan de slag te gaan.

De gemeenteraad heeft drie kerntaken: het vertegenwoordigen van de inwoners van Dronten, het bepalen van de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid en het controleren van het college van burgemeester en wethouders. Daar hebben de gemeenteraad en individuele raadsleden vele instrumenten voor.

In deze cursus wordt de gemeentepolitiek begrijpelijk gemaakt. U maakt onder andere kennis met zittende raadsleden en leert de theoretische aspecten die gepaard gaan met het raadslidmaatschap. Vervolgens woont u een commissievergadering, een fractievergadering (naar keuze) en een raadsvergadering bij.

Kortom, u kruipt in de huid van een raadslid en ervaart hoe het is om te werken in de politiek en invloed uit te oefenen op de toekomst van Dronten.

Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Waar u ook geboren bent, wat u ook gelooft of belangrijk vindt en of u nou wel of geen diploma’s heeft. Woont u in Biddinghuizen, Dronten of Swifterbant en denkt u: dat raadslidmaatschap is misschien wel iets voor mij? Meld u dan nu aan via griffie@dronten.nl ! De cursus is ook toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking en is bedoeld voor zowel inwoners die nog niet zo veel weten van hoe een gemeente werkt  alsook voor inwoners die al  ervaring met de gemeentelijke politiek hebben.

(Voorlopig) programma

Bijeenkomst:

Sprekers/door o.a.:

Datum

Bijeenkomst 1

Onderwerpen:
- Politiek en bestuur in Nederland
- Verkiezingen algemeen
- Politieke partijen
- De taken van de gemeente
- Het bestuur van de gemeente
- Verkiezingen en collegevorming

- Burgemeester, gemeentesecretaris en griffier

- Raadsleden?

12 april
19.30 – 21.00 u

Bijeenkomst 2

Onderwerpen:
- De drie rollen van de gemeenteraad
- De gereedschapskist van een raadslid
- De besluitvormingsprocedure
- Invloed op beleid en besluitvorming

- De medewerkers van de griffie

- Twee raadsleden

19 april
19.30 – 21.00 u

Bijeenkomst 3

Gemeentelijke onderwerpen in vogelvlucht:
- Financiën / P&C
- Begroting en jaarrekening
- Sociale Leefomgeving
- Participatiewet / onderwijs / zorg
- Ruimtelijke Leefomgeving
- RO / vergunningen / handhaving

 

- Gemeentesecretaris met relevante beleidsambtenaren

- Wethouder?

 

17 mei
19.30 – 21.00 u

Bijwonen fractievergadering en/of speeddaten met raadsleden naar keuze, commissievergadering en raadsvergadering

 

- Burgemeester, griffier en raadsleden

 Mei en juni-cyclus, data/tijden volgen later

Doelgroep
Deze cursus is voor inwoners van de gemeente Dronten, niet zijnde medewerkers van gemeente Dronten.


Je bent niet ingelogd. Log in om een vraag te stellen over dit evenement of om je interesse op te geven.

INFORMATION
Training agency Gemeente Dronten
PLANNED

This event is scheduled on individual request only. Send an e-mail to griffie@dronten.nl.